0 امتیاز
1.8k بازدید

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
تقریباً هیچ. سابقه و تجربه مهمه نه مدرک.

سوالات مشابه

...