0 امتیاز
24 بازدید
در حقوق و مزایا توسط
باسلام واحترام

مقرری ماه اول درفروردین سال 1399 که سابقه خدمتم 30سال  ویک ماه بودمبلغ  2میلیون تومان ازحقوق اردیبهشت وخرداد1399 اینجانب  (فرهنگی هستم ازاصفهان  )کسر شده است البته  بدلیل  مدرک کارشناسی ارشد هنوز شاغل هستم .آیا مبلغ کسر شده قابل برگشت میباشد ؟چگونه ؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...