0 امتیاز
10 بازدید
در استخدام و تبدیل وضعیت توسط
آیا مدیرکل آموزش و پرورش می تواند مدیر منابع انسانی و امور اداری را بدون دلیل مثلا(عدم اخطاریا بدون تخلف و ...) برکنار کند

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 572 بازدید
...