0 امتیاز
23 بازدید
در استخدام و تبدیل وضعیت توسط
با سلام در سال ۶۸در دانشگاه در رشته دبیری قبول شدم از ۱۳۶۸/۷/۱شروع به تحصیل کردم و تعهد محضری دادم. و در ۱۳۷۲/۴/۳۰فارغ التحصیل شدم.در تاریخ ۱۳۷۲/۷/۱وارد تدریس در آموزش و پرورش شدم و ۱۴۰۰/۷/۱بازنشسته شدم.از ابتدای ورود به دانشگاه حکم آزمایشی گرفتم و در زمان شروع به کار در سال ۷۲حکم قطعی داشتم.در محاسبه سنوات خدمت فاصله سه ماه خدمتم پس از فراغت از تحصیل یعنی ۱۳۷۲/۴/۳۰تا شروع به کار تدریس یعنی۱۳۷۲/۷/۱را جزو سابقه من حساب نکردند.یعنی بجای ۳۲سال خدمت سی و یک سال و ۹ماه حساب شد.میخواستم بپرسم اشتباه شده یا درست حساب کردند.متشکرم.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...