0 امتیاز
458 بازدید
در استخدام و تبدیل وضعیت توسط
نمایش از نو
بنده سال ۸۱ استخدام نیروهای مسلح شدم و مدرک کارشناسی ام را در سال ۸۳ گرفتم میزان سنواتی که شامل بنده می شود طبق بخشنامه: ( کسانی که با مدرک تحصیلی استخدام نیروهای مسلح شده اند مدت تحصیل به سنوات بازنشستگی اضافه می شود) چند سال است ۴ سال یا کمتر

بنده قبل از استخدام مشغول تحصیل در مقطع کارشناسی بودم: ورودی دانشگاه ۱۳۷۷ و اتمام تحصیل ۱۳۸۳

حکم استخدام قطعی ۱۳۸۳/۰۹/۰۹ است

زمان ورود استخدام نیروهای مسلح ۱۳۸۱

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...