0 امتیاز
43 بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط
سلام. من سال 96 و 97 در مرخصی بدون حقوق بوده ام ولی بیمه پرداخت کردم. بعد از بازگشت به کار بند تفاوت بند (ی) تبصره 12 ق ب سال98  به من تعلق نگرفته. آیا هیچ وقت شامل حال من نخواهد شد؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 154 بازدید
...