0 امتیاز
22 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
آیا در مرخصی استلاجی 2 ماهه عیدی تعلق میگیرد؟؟؟سلیمان نوری

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...