0 امتیاز
5.4k بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط

سلام. مبلغ عیدی کارگران در سال ۹۹ چقدر است و چه میزان پاداش به کارگران مشمول قانون کار در سال ۹۹ قابل پرداخت خواهد بود؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام.

به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار، کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار ، معادل شصت روز آخرین مزد ، ‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند . مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان ، نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران تجاوز کند .

البته ، پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه ها مشغول به کار بوده اند نیز الزامی بوده و مبلغ عیدی پرداختی به آنان باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت روزهایی که در آن محل به کار مشغول بوده اند ، محاسبه و پرداخت بشود .

نکته مهم دیگری که در رابطه با تعیین مبلغ و میزان عیدی کارگران وجود دارد آن است که گاها در برخی از کارگاه ها ، رویه جاری آن است که بیشتر از مبلغ مشخص شده در قانون به کارگران عیدی پرداخت می شود که در این حالت ، عرف کارگاه صحیح و معتبر می باشد .

لازم به ذکر است که به موجب این ماده واحده ، مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از عدم پرداخت عیدی یا پاداش کارگران نیز مشخض شده است که اختلافات مذکور ، در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در قانون کار یعنی هیات تشخیص و هیات حل اختلاف قانون کار می باشد .

مبلغ عیدی کارگران در سال ۹۹ چقدر است؟

حداقل مبلغ عیدی کارگران معادل شصت برابر آخرین مزد روزانه آنها و حداکثر عیدی نیز برابر است با نود برابر آخرین مزد روزانه کارگران . لذا با عنایت به این مطلب که حداقل دستمزد روزانه کارگران برای سال ۹۸ به مبلغ ۵۰.۵۶۲ تومان تعیین شده است ، می توان حداقل و حداکثر عیدی کارگران مشمول قانون کار در سال ۹۹ را به شرح زیر ارائه نمود :

حداقل میزان عیدی کارگران مشمول قانون کار در سال ۹۹ مساوی است با سه میلیون و سی و سه هزار و هفتصد و شصت و دو تومان ( ۳.۰۳۳.۷۶۲ ) و حداکثر میزان عیدی و پاداش کارگران برای سال ۹۹ نیز معادل چهار میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و چهل و سه تومان ( ۴.۵۵۰.۴۶۲ ) خواهد بود که این مبلغ بایستی توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت بشود و همانطور که اشاره گردید ، حل اختلافات ناشی از مبلغ عیدی و پاداش کارگران در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در قانون کار خواهد بود .

سوالات متداول

۱- نحوه پرداخت عیدی به کارگرانی که مشمول قانون کار هستند به چه صورت است ؟

نحوه پرداخت عیدی کارگران طبق قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگران مشخص شده است که به موجب آن ، کلیه کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی به کارگران خود خواهند بود که جزییات این مطلب در مقاله به تفصیل ذکر شده است .

۲- مبلغ و میزان مشخص شده برای عیدی کارگران مشمول قانون کار چقدر است ؟

حداقل میزان عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار معادل شصت برابر حداقل مزد روزانه کارگران و حداکثر آن معادل نود برابر مزد روزانه کارگران می باشد که مبلغ دقیق آن ضمن مقاله ذکر شده است .

۳- در صورتی که کارفرمایان از پرداخت مبلغ عیدی به کارگران امتناع نمایند چه اقدام قانونی می توان انجام داد ؟

حل اختلاف در خصوص عدم پرداخت عیدی به کارگران در مراجع پیش بینی شده در قانون کار مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

سوالات مشابه

0 امتیاز
4 پاسخ 198k بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 122k بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 4.1k بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 134 بازدید
...