0 امتیاز
19 بازدید
در حق بیمه و بازنشستگی توسط
تاثیر اضافه کار در پاداش پایان خدمت اینجانب که در سال 99 بازنشست شده ام و تا سال 93 اضافه کاری اینجانب مشمول کسور بیمه بوده است، چیست؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 20 بازدید
سوال شده 10 سپتامبر 2021 در حق بیمه و بازنشستگی توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 33 بازدید
سوال شده 24 اوت 2021 در حق بیمه و بازنشستگی توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 54 بازدید
سوال شده 10 ژوئیه 2021 در حق بیمه و بازنشستگی توسط پروانه
0 امتیاز
0 پاسخ 29 بازدید
سوال شده 24 ژوئن 2021 در حق بیمه و بازنشستگی توسط رسول قادری
0 امتیاز
0 پاسخ 23 بازدید
سوال شده 3 ژوئن 2021 در حق بیمه و بازنشستگی توسط احمد
...