0 امتیاز
33 بازدید
در حق بیمه و بازنشستگی توسط
بسته شده
تو هم چقدر فضولی که جواب کسی رو که سی سال برای دولت خدمت کرده و حقش رو میخواد اینجوری میدی مگه از جیب تو داره پولشو رو برمیداره؟ زبونت اگه خیلی درازه برو جلوی دولت مردای دزدت دراز کن که اگه امام زمانت ظهور کرد بدرد یچی خورده باشی بجز فضولی
ببندید با توجه به این نکته: اشتباه پاسخ دادن

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 19 بازدید
سوال شده 15 اکتبر 2021 در حق بیمه و بازنشستگی توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 20 بازدید
سوال شده 10 سپتامبر 2021 در حق بیمه و بازنشستگی توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 54 بازدید
سوال شده 10 ژوئیه 2021 در حق بیمه و بازنشستگی توسط پروانه
0 امتیاز
0 پاسخ 29 بازدید
سوال شده 24 ژوئن 2021 در حق بیمه و بازنشستگی توسط رسول قادری
0 امتیاز
0 پاسخ 23 بازدید
سوال شده 3 ژوئن 2021 در حق بیمه و بازنشستگی توسط احمد
...