0 امتیاز
21 بازدید
در حقوق و مزایا توسط
۷ماه حضور داوطلبانه در زمان جنگ دارم و 13ماه بعد از جنگ خدمت سربازی انجام دادم  منابع انسانی ما میگه چون سابقه داوطلبانه جبهه در کسر خدمت شما تاثیر گزاشته وکمتر خدمت کردهای پس ۷ماه سابقه شما غیر داوطلبانه است واز مزایای ایثارگری محرومید  برادر من باید مدارکم رو به کدوم ارگان بالادستی بانک دولتی ارایه بدم تا نتیجه بگیرم

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 189 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 144 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 283 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 12 بازدید
...