0 امتیاز
277 بازدید
در حقوق و مزایا توسط
تاریخ اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در حکم کارگزینی تاریخ فارغ التحصیلی است یا تاریخ مدرک تحصیلی و یا...؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
پاسخ دهید لطفا

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 244 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 186 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 689 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 126 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 25.3k بازدید
...