0 امتیاز
99 بازدید
در مقررات اداری و استخدامی دانشگاه‌ها توسط
با سلام،

عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه دولتی با سابقه زیر ۵ سال چگونه می تواند به دانشگاه دولتی دیگری منتقل شود؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 233 بازدید
...