0 امتیاز
301 بازدید
در مقررات اداری و استخدامی دانشگاه‌ها توسط
با سلام

ایا امکان انتقال عضو هیات علمی از دانشگاه غیر انتفاعی تخت پوشش وزارت علوم به دانشگاههای دولتی وجود دارد؟ اگر دارد شرایطش چیست؟

با تشکز

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط
من هم نمی دانم
0 امتیاز
توسط
آنها گور دارند که کفن داشته باشند؟
...