0 امتیاز
64 بازدید
در استخدام و تبدیل وضعیت توسط
با سلام، امسال در اسفند 98 ماه مقرر شد ک در سال اینده حداقل حقوق کارمندان دولت 2800، باشد، در فروردین 99 مقرر شد ک 15 درصد ب حقوق کارمندان اضافه شود، حال ما از معلمین جدید الورود 99 هستیم ک حکم پایه ما در حدود 2800 لحلظ شده و رسما 15 درصد افزایش حقوق با وجود اینکه حکم مان سال 99 خورده شامل نشدیم، این مساله چگونه توجیه پریر است ؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...