0 امتیاز
129 بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط
باسلام .اینجانب ازسال56تا 64 مدت8سال در بخش خصوصی ودولتی طبق قانون کار خدمت کردم وسال64 به استخدام رسمی دولت درآمدم ودرسال 91 باز نشست شدم .بااینکه سنوات مذکور جز سوابق خدمت دولتی منظور وگروه وپایه با آن تعلق گرفته وبعنوان سوابق خدمت منظور شده وبر همین اساس زودتر از موعد کامل شدن 30 سال خمت دولتی بازنشست شدم.  ولی حق سنوات آنرا نپرداختند .اکنون می‌خواهم بدانم چه دستگاهی مسئول پرداخت سنوات فوق است و چگونه پیگیری کنم

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...