0 امتیاز
15 بازدید
در حقوق و مزایا توسط (140 امتیاز)

من به عنوان نیروی کارمعین ۶ سال سابقه کار دارم در سال ۱۴۰۰ همترازی صد درصدی با پیمانی مصوب شد حالا این سوال رو دارم من رتبه و طبقه رو به چه صورت دریافت میکنم چون در مناطق محروم سیستان و بلوچستان هستم برای از مقدماتی به پایه سه سال و برای رسیدن به طبقه بعدی ۶ سال نیاز دارم حالا من چون از ابتدای سال مقدماتی درج شده از امسال باید سه سال گذشت کنه تا رتبه بعدی رو بزنن یا من چون دو تا سه سال رو رد کردم باید واسم ارشد رو بزنن چون ۶ سال سابقه دارم ؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...