0 امتیاز
41 بازدید
در حقوق و مزایا توسط
سلام

آیا همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال 1400ادامه داره ؟ بنده فرهنگی هستم و از اول مهر 1400بازنشسته میشم آیا حقوق من پس از بازنشستگی بر اساس میانگین دو سال آخر محاسبه میشه یا بر اساس 90درصد اخرین حقوق ؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...