0 امتیاز
263 بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط

سلام  وقت بخیر من فوق لیسانس  . جانباز ۲۵درصد خدمت داوطلبانه جبهه  ۱۲ ماه . حسب مصوبه دولت جانبازان می تواند تا ۳۵ سال خدمت نمایند .(نظام پرداخت هماهنگ )ولی  شهرداری گیلان  عنوان می دارد چون ما از خدمات کشوری  تابعیت نمی کنیم . پس این مصوبه را اجرا نخواهیم کرد . 

سوال آیا ادعای شهرداری قبول میباشد و ما جانبازان نمی توانیم ۳۵ سال خدمت کنیم ‌ در ضمن من شرایط همه را دارم از سن تا مدرک تحصیلی . لطفا راهنمایی  فرمائید.  سپاسگذارم

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
انتخاب شده توسط
 
بهترین پاسخ

باسلام،

دادنامه شماره (۶۶۰) مورخ ۹۸/۹/۳۰ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری :

«با توجه به این‌که شهرداری‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند، امکان استفاده از ادامه خدمت تا ۳۵ سال با احتساب یک مقطع بالاتر ایثارگران وجود ندارد.»

توسط
در خصوص عدول از قوانین آمره و حمایتی  عام و جاری وعدم اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران وبند« ر» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور ، مواردی به نظر می رسد که به استحضار عزیزان  می رساند.
1) در بند الف ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران همه دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها و شرکت های تحت پوشش آنان با ذکر نام مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که قانونی آمره و حمایتی است  می باشند و در این خصوص هیچ دستگاهی استثناء نشده است.
2) در بند« ر»  ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور که مقررمی دارد: (ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند می باشند با داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مشمول بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می توانند تا ۳۵ سال خدمت کنند) و تعلق یک مقطع تحصیلی بالاتر و سنوات خدمت تا ۳۵ سال به ایثارگران به موجب بند« ر»  ماده ۸۷ شامل ایثارگران کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری ها با هر نوع قانون یا ضوابط استخدامی می باشد و منحصر به ایثارگران شاغل در قانون مدیریت خدمات کشوری  نیست.
3)  بر اساس اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بوده که متاسفانه نظریات معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی  به شماره نامه های 32040 مورخ 27/1/1396 و 979/7 مورخ 27/8/1396 و 79145 مورخ 19/9/1396 (ناظر بر شمول و تسری قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران وبند« ر» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مجموعه ی  شهرداریها) را قابل ترتیب اثر نمی دانند. هرچند مستثنی شدن شهرداریها از قانون مدیریت خدمات کشوری ، در ماده ۱۱۷ قانون مذکور امری بدیهی و بر کسی پوشیده نیست ،اما آنچه حائز اهمیت است اینکه در در بند« ر»  ماده ۸۷ قانون برنامه ششم ،ارجاع موضوع به بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری (رفرنس) به جهت ذکر موارد مورد نظر در آن بند و نحوه بازنشستگی ایثارگران در قانون مذکور می باشد، حال نباید با تصور اینکه شهرداری ها از قانون خدمات کشوری مستثنی می باشند شهرداری را از موضوع بند الف ماده ۱۰۳ قانون موصوف خارج شمرد، چراکه قانونگذار با علم و اطلاع قبلی از عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به شهرداریها در قوانین آمره و حمایتی موخر، موضوع مرتبط با جانبازان و ایثارگران را به ماده مرقومه ارجاع داده است.
4) در بند« ر»  ماده ۸۷ قانون برنامه ششم ،کلمه ایثارگران و جانبازان اطلاق داشته و مقید به نام دستگاه اجرایی خاصی نشده است و در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ماده یک به تعاریف ایثارگر و جانباز وغیره و ماده ۲ به شمول قانون نسبت به شهرداری ها و سایر دستگاهها اشاره دارد.   بنابراین با اطلاق کلمه ایثارگران و جانبازان مندرج  در بند« ر»  ماده ۸۷ قانون برنامه ششم ، بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل تسری به شهرداریها نیز می باشد ، مع الوصف تفسیر ناصواب از موضوع و اعلام عدم تسری بند« ر»  ماده ۸۷ قانون برنامه ششم و بند «الف» ماده ۱۰۳ نسبت به شهرداری ها مغایر با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران وقانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور(قوانین عام موخر) میباشد.

سوالات مشابه

...