0 امتیاز
2.5k بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط

سلام. دانشگاهها قوانین خاص خود را دارند آیا رزمندگانی که کارشناسی و کارشناسی ارشد دارند دستگاه می تواند راساًٌ بازنشست کند چون در آئین نامه استخدامی نوشته عضو موسسه که داری کارشناسی ارشد می باشند در شرایط خاص و در صورت نیاز موسسه می تواند تا 35 سال خدمت نماید 

تبصره ایثارگران تابع قانون خاص خود می باشند

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
باسلام . قانون مدیریت خدمات کشوری قانون مادر است . لذا اگر دانشگاهی از طریق هیأت امناء قانونی مخالف این قانون تصویب نموده و وزارت علوم هم تأیید کرده ، به مصوبه دانشگاه عمل میشود. در غیر اینصورت بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری میتوانند تا 35 سال ادامه خدمت بدهند. یادآوری میشود که رزمندگان باستناد قانون برنامه ششم از یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند شده و مشمول ماده 103 قانون مدیریت میشوند.
توسط
سئوال ؟ یعنی سازمانها ادارات  ویا شرکت هایی که بصورت مدیرعاملی و یا هیئت امنایی هستند میتوانند مخالف  قانون مدیریت خدمات کشوری که  قانون مادر است .  از طریق هیأت امناء  خود قانونی مخالف این قانون ،(قانون مادر) تصویب نمایند و آن را اجرا کنند .
پس معنی قانون مادر چیست لطفا بیشتر توضیح بفرمائید ممنون. ۹۹/۱۲/۲۲

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.5k بازدید
...