0 امتیاز
545 بازدید
در آموزش کارکنان و مدارک تحصیلی توسط
سلام

گواهی مدرک کارشناسی را در خرداد ماه از دانشگاه برای محل کارم گرفتم و کارگزینی تاریخ اعمال مدرک را از تاریخ صدور گواهی حساب کرده نه از تاریخ  فارغ التحصیلی و این درحالی است که فارغ التحصیلی من مربوط به 5 ماه قبل از صدور گواهی مدرکم است و توجیه کارگزینی میگویند دستور سازمان امور استخدامی است . آیا این موضوع صحت دارد؟ من که خودم چیزی  در اینمورد پیدا نکردم.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
باید از تاریخ تایید در کمیته اداری برای شما اعمال نمایند.
...