0 امتیاز
1.3k بازدید
در آموزش کارکنان و مدارک تحصیلی توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط

سلام. من سال ۸۶ مدرک لیسانس گرفتم وسال نودبازنشسته وزارت دفاع شدم. آیا می‌توانم مدرکم را اعمال کنم؟

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط
دستگاه های اجرایی در پذیرش مدرک بالاتر کارکنان خود مختار هستند و هیچ تکلیفی ندارند .
0 امتیاز
توسط
خیر.فلسفه اعمال مدرک در جهت کارای و عملکرد کارمند د رکار و اداره می باشد.
توسط
قانون دراینمورد چه میگوید

سوالات مشابه

...