0 امتیاز
18.4k بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط

سلام. سوالم در مورد نحوه محاسبه مشاغل سخت و زیان آور هستش که در دو مورد اشاره کرده به ۴٪ حق بیمه آخرین دستمزد مشمول حق بیمه ( اما نگفته در چه بازه زمانی ) .

و مورد بعدی مدت زمان سابقه مشاغل سخت و زیان آور ( بازهم نگفته که واحد محاسبه ماه است یا سال ؟ ).

و مورد سوم اشاره کرده به مدت سابقه تا تاریخ ۱۳۸۰/۷/۱۴ ( چرا تا قبل از مهر هشتاد ) ؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

با سلام.

۱- استحضار دارید که سازمان تامین اجتماعی مکلف بود همزمان با اخد حق بیمه از کارفرما ( ۲۷ درصد ) ۴ درصد بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور را از کارفرما وصول نماید . این رویه تا تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد موضوع ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی ادامه داشت .

۲- با تصویب قانون و با عنایت به جزء ٤ و ٦ بند ب تبصره ٢ الحاقی ماده ٧٦ قانون تامین اجتماعی در صورت احراز شرایط بازنشستگی ، ٤% حق بیمه مشاغل یاد شده مربوط به قبل و بعد از تصویب قانون بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه و به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور محاسبه ومطالبه می گردد . لازم بذکر است ٤% مستمری کارهای سخت و زیان آور مربوط به قبل از تصویب قانون نیز طبق مقررات یاد شده به نسبت سنوات اشتغال مربوط به دوره یاد شده نیز محاسبه و مطالبه می گردد.

۳- به همین دلیل است که محاسبه ۴ درصد حق بیمه مبنای آخرین حقوق و مزایا و ۴ درصد حق بیمه به میزان مستمری برقراری بصورت جداگانه محاسبه و بشرح ذیل به کارفرما ابلاغ میشود ؛

الف) ۴درصد حق بیمه موضوع جزء ۴ بند ب قانون به میزان حق بیمه بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر بیمه به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به ایام بعد از تصویب قانون ۸۰/۷/۱۴ بطور یکجا و یا اقساط حداکثر ۹ ماهه قابل دریافت می باشد و کارفرما مکلف به پرداخت آن می باشد .

ب) محاسبه ۴ درصد حق بیمه و مستمری موضوع جزء ۶ بند ب قانون به میزان حق بیمه بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه و هم چنین ۴ درصد میزان مستمری برقراری به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به ایام قبل از تصویب قانون ۸۰/۷/۱۴ محاسبه و بطور یکجا از کارفرما مطالبه میگردد.

۴- فرمول محاسبه حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور :

میانگین ۱۲ ماه یا آخرین ماه *۴%*  کل سنوات مشمول سخت و زیان آور)    جمع میشود با

مستمری استحقاقی *۴% *سنوات سخت و زیان آور قبل از تاریخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۴

سوالات مشابه

...