0 امتیاز
261 بازدید
در آموزش کارکنان و مدارک تحصیلی توسط

با سلام و احترام

در بخشنامه جدید ابلاغی مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی، چرا در بعضی مشاغل عمومی سطح تحصیلات را تا مقطع کارشناسی ارشد و مقطع دکترا نیست و در بعضی مشاغل هم فقط کارشناسی ارشد و دکتری دیده شده  و مدرک کارشناسی لحاظ نشده 

دلیل خاصی هست ؟

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط
 
بهترین پاسخ

سلام. به نظر سازمان اداری واستخدامی در ابلاغ مشاغل عمومی وپیش بینی دو مقطع تحصیلی تحصیلی مثلا لیسانس وفوق لیسانس  ویا فوق لیسانس ودکترا در شرایط احراز این مشاغل به نوعی همسو کردن طرح طبقه بندی و مشاغل با اعمال محدویت بیش از یک مقطع تحصیلی باشد..وبزودی همین اتفاق در مورد مشاغل اختصاصی دستگاهها نیز خواهد افتاد.وشرایط احراز مشاغل اختصاصی دستگاههانیز به دو مقطع کاهش داده خواهد شد

0 امتیاز
توسط

باسلام، 

1⃣ ‌چنانچه ملاحظه فرموده باشند، صرفا در شرایط احراز تحصیلی عناوین شغلی، «کارشناس توسعه و مدیریت منابع»، «کارشناس برنامه ریزی»، «کارشناس امور پژوهشی» و«دستیار ستادی»‌ دارا بودن گواهینامه دکترا پیش بینی شده است.

2⃣ چنانچه مفاد تبصره بند (۱) شرایط احراز عنوان شغلی «کارشناس توسعه و مدیریت منابع» را ملاحظه فرمایند، آمده است :

{کارمندان شاغل در مشاغل «کارشناس امور اداری»، «کارشناس برنامه و بودجه»، «کارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی» و «کارشناس راهبری امور اداری و استخدامی کشور» در صورت دارا بودن شرایط احراز شغل مورد تصدی میتوانند با دارا بودن حداقل ۴ سال تجربه و رعایت دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری ) و سایر مصوبات اصلاحی مرتبط، در این شغل انتصاب یابند.}

3⃣ بدیهی است، از تاریخ ابلاغیه جدید مشاغل عمومی، رعایت شرایط احراز مشاغل یاد شده، الزامی است و دستگاههای اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ مصوبه اخیر، کلیه پستهای سازمانی متصدیان مشاغل مورد عمل قبلی را در مشاغل ابلاغی ذیربط تخصیص دهند.

4⃣ از تاریخ ابلاغیه این مصوبه، در استخدام، انتصاب و ارتقای طبقه متصدیان مشاغل عمومی، رعایت شرایط احراز مشاغل مذکور الزامی است.

5⃣ ادامه خدمت و ارتقای طبقه و رتبه کارمندانی که تا تاریخ ابلاغ این بخشنامه، بر اساس ضوابط قبلی در مشاغل ذیربط اشتغال داشته اند و بموجب ضوابط جدید، غیر واجد شرایط محسوب میشوند در همان شغل بلامانع خواهد بود.

سوالات مشابه

...