0 امتیاز
198 بازدید
در بیمه بیکاری توسط
سلام.  زمان گزارش بیکاری غیر ارادی برای مقرری بیمه بیکاری چه زمانی است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

با سلام. بیمه شده ای که کار خود را بصورت غیر ارادی از دست می دهد، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری، موضوع را به واحدهای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود و یا کار مشابه آن اعلام کند.

مقرری بیمه بیکاری بیمه شدگان واجد شرایط از روز اول شروع بیکاری آنان محاسبه و پرداخت می شود.

علل قطع شدن بیمه بیکاری

  • بیمه شده مجددا به کار اشتغال یابد.
  • بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کند.
  • بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند.
  • بیمه شده بیکار، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی شود و یا فوت نماید.
  • بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد.
  • مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری خاتمه یابد.

سوالات مشابه

...