0 امتیاز
26 بازدید
در مقررات اداری و استخدامی دانشگاه‌ها توسط
باسلام پدرم درزمان جنگ کارمند بوده درمنطقه جنگی تبدیل وضعیت شامل ما هم میشه؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 29 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 98 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 35 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 29 بازدید
...