0 امتیاز
95 بازدید
در مقررات اداری و استخدامی دانشگاه‌ها توسط
آیا نیروهای طرحی وزارت بهداشت که به صورت اجباری مدت دوساله طرح را گذرانده اند هم شامل این قانون تبدیل وضعیت ایثارگران میشوند؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 100 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 101 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 76 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 121 بازدید
...