0 امتیاز
29 بازدید
در مقررات اداری و استخدامی دانشگاه‌ها توسط
سلام،

 تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کجا رسید؟

من نیروی شرکتی با 5 سال سابقه در بیمارستان هستم و آیا با انتقال به دانشگاه علوم پزشکی این قانون شامل من می شود؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...