0 امتیاز
4.6k بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط

آیا حق مسکن و بن در سنوات کارگران و نیز سایر اقلام مندرج در ماده ۳۴ قانون کار مانند سودسالیانه و عائله مندی در مبنای سنوات باید محاسبه شوند؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

در قانون کار مبنای محاسبه سنوات و سایر مزایای قانون کار مانند اضافه کاری و شب کاری و نوبت کاری و … به صراحت مزد کارگر به مفهوم مطلق آن است.

با سلام. مزد موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون کار تمام اقلام مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار را در بر می گیرد ولی خود یکی از اقلام ماده۳۴ قانون کار است و نمی تواند تمام اقلام مندرج در ماده ۳۴ قانون کار را شامل شود.

بنابراین حق مسکن، بن کارگری، عائله مندی، سودسالانه و … که در ماده ۳۴ قانون کار عنوان شده اند به غیر مزد و حقوق در مبنای محاسبه سنوات و سایر مزایای تبعی مزد قرار نمی گیرند.

توسط
خواهشمندم چنانچه امکان دارد پاسخ را توضیح دهید. چون در چند کلمه شبه پیدا کردم.. سپاسگزارم

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 460 بازدید
...