0 امتیاز
321 بازدید
در لیست بیمه توسط
برای سال 1400 چه عددی را باید در لیست بیمه در قسمت مزایا وارد کنیم؟

600 تومن بن و 450تومن حق مسکن؟ یعنی 1050تومن؟

3 پاسخ

0 امتیاز
توسط
من هم همین مشل را دارم
0 امتیاز
توسط
سلام یعنی بجای هفتصد هزار تومان سال گذشته شده 1050 تومان
0 امتیاز
توسط
بلی هر دوجزو مزایای مشمول حق بیمه هستند متاسفانه!!!!

سوالات مشابه

...