0 امتیاز
50 بازدید
در حق بیمه و بازنشستگی توسط
با درود برای کسانی که سی سال در اداره دولتی کار کرده اند و اکنون بازنشست شده اند و تاکنون تغیر صندوق ندادند امکان دارد که از تامین اجتماعی به صندوق کشوری تغیر صندوق بدهند

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...