0 امتیاز
9 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
نمایش از نو قبل
سلام بعد از ۱۰ سال بدون هیچ دلیلی فقط غرض شخصی مسئول نامنویسی بیمه کارگران ساختمانی بیمه مرا قطع کردند و هیچ کسی هم پاسخ گو نیست . کسی هست مرا راهنمای کند؟ کجا برم شکایت کنم.

ایمیل ندارم .شماره تلفن ۰۹۱۲۲۲۸۵۲۹۷

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...