0 امتیاز
351 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
میزان حق بیمه پرداختی کارگران کشاورزی سال400 چقدر میباشد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
با سلام حق بیمه کارگر ساده جدید کشاورزی چقدر است

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 70 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 17 بازدید
...