0 امتیاز
184 بازدید
در بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر توسط
افزایش حقوق در دو سال آخر خدمت جهت بازنشستگی کارگری تا چه میزان مورد تایید سازمان تامین اجتماعی نیست لطفا با مثال توضیح بفرمائید . با تشکر

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 128 بازدید
...