0 امتیاز
1.3k بازدید
در حقوق و مزایا توسط
با سلام

بنده در سالهای 1397 و 1398 در نهاد کتابخانه های عمومی کشور که یک نهاد عمومی غیر دولتی که قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا می کند، به عنوان کارمند پیمانی تفاوت جزء 1 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 و همچنین تفاوت بند ی تبصره 12 قانون بودجه سال 99 را دریافت می کردم.

در سال دی ماه 1399 در شرکت آب منطقه ای به عنوان شرکت دولتی که قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا می کند به عنوان کارمند پیمانی استخدام شدم.

این شرکت تمام تجارب و سنوات خدمت بنده را مرتبط دانسته و در حکم کارگزینی محسوب کرد.

ولی تفاوت های مذکور از حکم کارگزینی بنده حذف شده است و حقوق بنده با سایر کارمندان شرکت که در یک طبقه و رتبه قرار داریم تفاوت دارد؟

میخواستم بپرسم وقتی سنوات بنده مورد قبول واقع میشه نباید تفاوت های مذکور به اینجانب تعلق بگیرد؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...