0 امتیاز
43 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
سلام من سال ۹۹تصادف کردم با ماشین پای چپم زخمی و رباطم زخمی شده زیر سینه سمت چپ ام زخمی شده دیه این چقدر میشه

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...