0 امتیاز
177 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
باکامیون واژگون شدم خواب نبودم نقص فنی بود کارشناس زده.خواب آلودگی ۵۰/مقصرراننده۵۰/راهداری نداشتن راه ریل

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 172 بازدید
...