0 امتیاز
210 بازدید
در آموزش کارکنان و مدارک تحصیلی توسط
با سلام. چه نوع مدارک تحصیلی دارای ارزش استخدامی می باشد؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...