0 امتیاز
353 بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط (120 امتیاز)
اعمال مدرک دوم فرهنگیان ارتقا فوق دیپلم به لیسانس برای دولت چقدر بار مالی دارد طبق سندتحویل بنیادین معلمان باید باسواد باشند .حداقل تالیسانس اعمال کنند. ما حداقل حقوق داریم.باهزینه خودمان درس خوندنم. چرا شورای نگهبان اه ومزلمه این افراد به گردن خود می اندازد

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...