0 امتیاز
44 بازدید
در استخدام و تبدیل وضعیت توسط
با سلام ایا امکان دریافت گواهینامه آموزشی نوع دوم با مدرک تحصیلی پایه فوق لیسانس وجود دارد

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...