0 امتیاز
2.9هزار بازدید
در آموزش کارکنان و مدارک تحصیلی توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام. اعمال مدرک دوم فرهنگیان به کجا رسید؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (21.0هزار امتیاز)
انتخاب شده توسط
 
بهترین پاسخ

با سلام. همانگونه که مستضرید، طرح مصوب مجلس در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1399 تحت عنوان «طرح یک فوریتی تنظیم برخی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» به شورای نگهبان فرستاده شد و آن شورا این حکم را برای سومین بار به دلیل مغایرت با اصل 75 قانون اساسی، رد کرد.

جزییات مصوبات: قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش

توسط
باسلام و عرض ادب . چطور توتمام برنامه های اجرایی معلمان هستند در انتخابات وسایر برنامه ها ی شورای نگهبان در خدمت نظام هستند وبا هزار زحمت ومشکل بگفته پیامبر گرامی اطلبوالعلم من المحد الی اللحد را باتمام سختی ومشقت بدنبال کسب علم ودانش هستند جهت بهبود کیفیت اموزش به جامعه .تاجاییکه میگویند اگر در راه کسب علم ودانش بمیرد ان شخص شهید است ..حال شورای محترم نگهبان میبایست حامی این طرح وادامه دهندگانش باشه یا نه چوب لای چرخ انها بگذارد لذا اینجانب که خود معلم هستم و29سال سابقه دارم وباتمام وجود وعشق وعلاقه تحصیل کردم ومدرک کارشناسی ادبیات گرفتم تا هم سعادت اخروی وهم از مزایای ان خود وخانواده ام برخوردار شویم حال که موقع اجرای ان شده شورای نگهبان میبایست به کمک نیروهای در خدمت خودش باشه و حمایتشون کنه
توسط
سلام ، چگونه است طبق قانون مدارک تا قبل از بخشنامه نوبخت در سال 93، اعمال می شدند ؟؟با آمدن این دولت واعمال خیلی از مدارک جعلی شون، به فرهنگیان که می رسند با اینکه بودجه در نظر گرفته شده و مجلس تصویب کرده وفقهای  شورای نگهبان بخشنامه 170061مورخه93.12.24 مبنی بر محدودیت اعمال مدرک کارکنان را هم خلاف شرع اعلام کرده ولی در مورد فرهنگیان اعمال و اجرا نمی شود؟؟!!!دلیلی جز بی تدبیری و تحقیر و ظلم به فرهنگیان وجود دارد؟؟؟؟منتظریم تاانتخابات 1400 برای حمایت از فرهنگیان سینه چاک کنند، خاک بر سر دروغگویان تا قیامت!
توسط
سخن قائم پناه رابایدباطلانوشت :تازمانی که نگاه هزینه ای به آموزش وپرورش داشته باشیم و درآموزش وپرورش هزینه نکنیم چندبرابرآن رادربخش آسیب های اجتماعی هزینه خواهیم کرد
به آموزش وپرورش که می رسدبحث بیت المال راوسط می کشندونگاه هزینه ای به اموزش وپرورش دارندوقتی عالمان کشورچنین سطح فکری دارندتوخودبخوان حدیث ازاین مجمل ؛ امسال فقط چندماه مدرسه به خاطربیماری تعطیل شدوخانواده های بسیاری سردرگم وکلافه  ؛ آیابازهم قدرمعلم درک نخواهدشد؟!
توسط
سلام آیامدرک تحصیلی کارمندان به زودی اعمال می شود؟
توسط
آیامدرک کارمندان به زودی اعمال می شود ؟
توسط
اعمال مدرک کارمندان به کجارسید ؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.6هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5.1هزار بازدید
...