0 امتیاز
217 بازدید
در حق بیمه و بازنشستگی توسط (140 امتیاز)
با سلام من کارمند دولت هستم از سال ۷۱ تا ۷۴ قراردادی بوده و حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت شده و از سال ۷۴ استخدام رسمی شدم و تا الان هم حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت شده و سابقه تامین ۳۰ سال و ۷ ماه اما سازمانی که کار میکنم ۲ سال اول را جزو سابقه در حکم نیاورده الان هم مدرک فوق لیسانس دارم  آیا با درخواست خودم بازنشست میتونم بشوم

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
ویرایش شده
با سلام

درخواست بازنشستگی خودتون رو جهت ارسال به سازمان تامین اجتماعی به امور اداری محل کارتون ارائه دهید(یا اینکه خودتون برای روشن شدن موضوع شخصاًبه شعبه سازمان تامین اجتماعی که حق بیمه ماهانه شما به آن شعبه واریز میگردد مراجعه نمایید) تا  پس از استعلام ،سازمان تامین اجتماعی پاسخ شما را بصورت مکتوب و رسمی ،در چارچوب ضوابط مورد عمل آن سازمان و منطبق بر قوانین جاری کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری دهند.

سوالات مشابه

...