0 امتیاز
2.9هزار بازدید
در حق بیمه و بازنشستگی توسط
با سلام
کارکنان  خانم تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی میتواند با سن ۴۸ سال با ۲۵ سال سابقه بازنشسته شود

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
باسلام، مشمولین قانون مدیریت خدمات كشوری تابع صندوق تأمین اجتماعی :
خانمها با داشتن حداقل (۲۵) سال سابقه خدمت، با (۲۵) روز حقوق و بدون شرط سنی.

سوالات مشابه

...