0 امتیاز
76 بازدید
در حقوق و مزایا توسط
با عرض سلام چرا به جانبازان فاقد ومحروم از همه چیز یعنی فقط یارانه...که چندین ساله برای تحقیق از سوی ایثارگران ارتش اومدن ومعسر هم هستم هیچ حقوقی تا کنون ندادن .با سپاس

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...