0 امتیاز
3.5k بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط

با سلام.

در سال 1400، میزان حقوق و دستمزد برای کارگر بدون فرزند و دارای سابقه یک سال چقدر است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام.

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال نبوده و یا دارای فرزند نباشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۰ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

بنابراین، جدول حقوق و دستمزد برای کارگر بدون فرزند و دارای سابقه یک سال در سال 1400 به شرح جدول ذیل خواهد بود:

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه۸۸۵.۱۶۵
پایه سنوات۴۶.۶۶۷
حقوق ماهانه (۳۰ روز)۲۷.۹۵۴.۹۶۰
حق مسکن۴.۵۰۰.۰۰۰
بن کارگری۶.۰۰۰.۰۰۰
حق اولاد (۰ فرزند)۰
جمع۳۸.۴۵۴.۹۶۰
توسط
میزان حقوق کارگر با سابقه 16 سال ودو فرزند رالف محاسبه کنید

سوالات مشابه

...