0 امتیاز
3.5k بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط

با سلام. آیا پایه سنوات و حق سنوات با یکدیگر متفاوتند؟ در صورت تفاوت، به همراه همدیگر قابل پرداخت است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
ویرایش شده

سلام.

حق سنوات و پایه سنوات از مزایایی هستند که کارفرما موظف به پرداخت آنها می‌باشد.

حق سنوات چیست؟

حق سنوات به عنوان مزایای پایان خدمت، مبلغی معادل آخرین حقوق دریافتی می‌باشد که از طرف کارفرما با پایان کار می‌بایست پرداخت گردد. بنابراین فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:

آخرین حقوق دریافتی کارگران = حق سنوات

اگر فردی کمتر از یک سال کارکرد داشته باشد، به نسبت مدت کارکرد به وی حق سنوات پرداخت می‌شود و از فرمول زیر به دست می‌آید.

(حقوق پایه/ تعداد روز سال) * تعداد روز کارکرد = حق سنوات

پایه سنوات چیست؟

پایه سنوات برای کارگاه‌هایی که بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل پیش می‌روند، بر اساس فرمول مشخصی است که هر ساله در بخشنامه مزد وزارت کار تعیین می‌گردد.

در این خصوص موارد زیر را ببینید:

اما آن دسته از کارگاه‌هایی که فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، به شرط آنکه نیروی کار دارای سابقه یک ساله در آن کارگاه باشد، به شرح فرمول زیر مشمول پایه سنوات می‌شود.

حقوق اعلام شده سال جاری + (پایه سنوات* تعداد روز کارکرد یک ماه) = پایه سنوات

در حقیقت، کارگرانی که بیش از یک سال در محیطی مشغول به کار هستند، حقوقی متفاوت با کارگرانی که تازه وارد آن سازمان شده‌اند، دارا می‌باشند.

همچنین این بحث را مطالعه بفرمایید:

توسط
سنوات خدمت کارگران چگونه محاسبه میشود ؟

سوالات مشابه

...