0 امتیاز
1.0هزار بازدید
در بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام متونم هزینه حق بیمه تامین اجتماعی دوبل برداخت کنم که سابقه هم دوبل حساب بشه؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (21.0هزار امتیاز)

باسلام

سابقه شما صرفاً بر حسب خدمت واقعی حساب می‌شود. اما در صورتی که مشمول قوانین استخدامی دولتی و خاصی که میزان پرداخت و سقف پرداخت از پیش تعیین شده ای دارند، دو برابر پرداخت کردن حق بیمه می تواند به افزایش حقوق بازنشستگی بیانجامد. مزید استحضار، صرفاً حق بیمه پرداختی در دو سال آخر خدمت ملاک است.

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 3.8هزار بازدید
...