اصلاح ماده (22) آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

اصلاح ماده (22) آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه موضوع تصویبنامه شماره 112026/ت57هـ مورخ 29/3/1369 هیأت وزیران) (تصویبنامه شماره 146302/ت54203هـ مورخ 17/11/1396 هیئت وزیران)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- سازمان انرژی اتمی ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه 1/11/1396 به پیشنهاد شماره 100479 مورخ 15/1/1396 سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (22) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه، موضوع تصویبنامه شماره 112026/ت57هـ مورخ 29/2/1369 به شرح زیر اصلاح می شود:

1- بندهای (الف) و (ب) به شرح زیر اصلاح می شود:

الف- به پروتوکاران گروه (الف) تا میزان حداکثر (100%) مزایای مندرج در بندهای (1) و (2) و (4) ماده (20) قانون طبق شرایط زیر:

– بر حسب شرایط شاغل شامل تجربه کار با پرتو، دوره های حفاظت در برابر اشعه، رعایت اصول حفاظت پرتوی و میزان تأثیرگذاری آن تا (25%)

– بر حسب شرایط محیط کار تا (75%)

باید توسط دارندگان پروانه اشتغال اعمال و پرداخت شود.

ب- به پرتوکاران گروه (ب) تا میزان حداکثر (60%) مزایای مندرج در بندهای (1) و (2) و (4) ماده (20) قانون طبق شرایط زیر:

– بر حسب شرایط شاغل شامل تجربه کار با پرتو، دوره های حفاظت در برابر اشعه، رعایت اصول حفاظت پرتوی و میزان تأثیرگذاری آن تا (15%)

– بر حسب شرایط محیط کار تا (45%)

باید توسط دارندگان پروانه اشتغال اعمال و پرداخت شود.

2- متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (22) الحاق می شود:

تبصره 2- تعیین درصد مربوط به شرایط شاغل و محیط کار بر اساس دستورالعملی است که توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمان انرژی اتمی ایران، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور و نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب می رسد. کمیسیون مذکور در سازمان انرژی اتمی تشکیل می شود.

3- این تصویبنامه از تاریخ 1/1/1396 لازم الاجرا است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.