تنفيذ فهرست مناطق كمتر توسعه يافته در دوره برنامه پنجساله پنجم

تنفيذ فهرست مناطق كمتر توسعه يافته موضوع تصويب‌نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ (مصوبه شماره ۲۶۲۶۵۰/ت۴۸۸۷۴هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هيأت وزيران)

وزارت امور اقتصاد و دارايي- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت كشور- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

فهرست مناطق كمتر توسعه يافته موضوع تصويب‌نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸، براي دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران تنفيذ مي شود.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس جمهور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن