ابطال بند 5 بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اختصاص امتیاز به فرزندان همکاران در آزمون استخدامی

ابطال بند 5 بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اختصاص 15 امتیاز به فرزندان همکاران شاغل و بازنشسته تامین اجتماعی در آزمون استخدامی آن سازمان در سال 1393 (دادنامه شماره 31 مورخ 31/2/1396 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: هـ ع/ 95/680

تاریخ تنظیم گزارش: 01 خرداد 1396 هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی

شماره پرونده : هـ ع/ 95/680

دادنامه : 31

تاریخ : 31/2/96

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی

مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 5 بخشنامه 12482/93/2010-26/8/93

متن مقرره مورد شکایت

در مواردی که جذب نیرو جهت هر یک از عناوین شغلی مندرج در آگهی به دلیل عدم وجود متقاضی واجد شرایط و یا رد صلاحیت از سوی هسته گزینش پس از اقدامات مذکور میسر نگردید مراتب به این اداره کل منعکس گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

سازمان بازرسی کل کشور با تقدیم لایحه ای بیان داشته بند 5 بخشنامه مورد شکایت مبنی بر اختصاص 15 امتیاز به فرزندان همکاران شاغل و بازنشسته تامین اجتماعی در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی در سال 1393 با بند 2 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی – ماده 42 – جزء 3 بند ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 15 از فصل دوم آئین نامه جدید استخدامی سازمان تامین اجتماعی می باشد در خواست ابطال آن را دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت

سازمان تامین اجتمـاعی پاسخ داده که نظام حاکم بر رابطه استخدامی سازمان وکارکنان تامین اجتماعی تابع مقررات خاصی می باشد و سازمان نهاد عمومی و غیر دولتی است و طبق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری تابع مقررات عمومی دولت نبوده است، اساسنامه و آیین نامه خاص خود را دارد . لذا مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و در مورد مغایرت با ماده 15 آیین نامه استخدامی سازمان، اصل امتیاز دهی در مصوبه هیات مدیره بوده است و مطابق ماده 14 آیین نامه مربوطه ضوابط استخدامی با هیات مدیره بوده است. درخواست رد شکایت می شود.

رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی

نظر به این که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی و غیر دولتی بوده وطبق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری تابع مقررات عمومی دولت نبوده و اساسنامه و آیین نامه خاص خود را دارد و به موجب مواد 14 و 15 آیین نامه استخدامی ضوابط مربوط به استخدام بر عهده هیات مدیره گذاشته شده و هیات مدیره این امتیاز را مصوب نموده است، لذا بنده 5 بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با مقررات استنادی شاکی نداشته و رای بر عدم ابطال آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور از طرف ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می باشد.

نبی الله کرمی- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.